دیدار روسای جمهوری چین و فیلیپین در راستای کاهش تنش‌ها


تهران – ایرنا – «شی جین پینگ» رئیس‌جمهوری چین و «فردیناند مار،» همتای فیلیپینی‌اش، امروز شنبه در نشستی راه‌های کاهش تنش‌ها در دریای ج،ی چین و از سرگیری دسترسی ماهیگیران فیلیپینی برای صید در این منطقه را بررسی ،د.


منبع: https://www.irna.ir/news/85294406/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار