معترضان کره جنوبی خواستار اقدام دولت درباره پساب فوکوشیما شدند


تهران- ایرنا – معترضان کره ج،ی امروز شنبه در پایتخت این کشور گردهم آمدند تا از ،ت این کشور بخواهند اقداماتی برای اجتناب از آنچه فاجعه رهاسازی پساب های تصفیه شده نیروگاه اتمی فوکوشیما می نامند انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210981/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار